You might like

2 Comments

  1. kalehywot yasamalin manigisita samayatin yawarisilin tsaga manifasi kidusin
    yalbisiln yagaligilot Zamenihin Egizabiher Amilak yarizimiln. Zameri D/n
    Robel. tsagawun yabizalih Tabaraki. Emabirihan Tixabikih Amen Amen
    Ameeeeeeeeen!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *